Våra tjänster

  • Alpint
  • Järnväg
  • Kraftledning
  • Skog & Mark
  • Vägar
  • Vattendrag

Om oss

Vi startade upp Linjepartner 2021. Vi besitter stor kompetens inom Skogsvård, järnväg och maskiner i framkant som berör.

Vi har utvecklat vår maskinpark utifrån dom förutsättningar vi bemött och efter oss lämnar vi både ett färdigt jobb och ett helhetsintryck som imponerar.
Vårt mål är att sätta maskiner framför all typ av vegetationsröjning främst inom järnväg.

Våra tjänster

Järnväg

Här utför vi vegetationsröjningar i totalentreprenad både i kraftigt eftersatta eller vårdade vegetations områden i både linje, skötselgata och sidoområden.

Resultaten blir enastående och bara nöjda kunder finns i meritlistan.

Alpint

Vi utför jobb med focus på grävning och vegetationsröjning i extrema terränger både med Spindelgrävare, Robotar, manuellt arbete utförs också. 

 

Kraftledning

Vegetationsröjning efter kraftledningar utför vi där det finns behov och att det krävs maskiner som kan ta sig fram på de mest extrema platser man kan tänkas möta.

 

Skog & mark

Vi utför entreprenadjobb maskinellt där ingen annan tar sig fram i skog o mark.
Vi utför även manuellröjning.

Vägar

Vi utför sly/vegetationsröjning efter enskilda/allmänna vägar, vi kan ta både eftersatta och andra typer av röjing effektivt.

Vattendrag

Vi kan återställa vattendrag, fisktrappor, lekplatser eller ren rensning av igenslammade/igendämda områden som är otillgänglig med vanliga maskiner.